เคเอ็น โน๊ตบุ๊คความไว้วางใจของท่าน คือ
งานบริการของเรา
ศูนย์บริการรับซ่อมโน๊ตบุ๊ค ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ แบบครบวงจร ซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค
ทุกอาการ
- เครื่องทำงานปกติ แต่ภาพไม่ขึ้นจอ
- เสียบไฟแล้วไม่มีไฟเข้าเครื่อง Notebook
- มีไฟเข้าเครื่องแต่ Notebook ไม่ทำงาน
- อาการเครื่องเปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง
- เปลี่ยนจอภาพโน๊ตบุ๊ค LCD, LED
- จอแตก จอร้าว จอฟ้า
- จอภาพเป็นลาย จอติดแล้วดับ
- อาการเสียที่ไม่อ่าน Harddisk
- อาการเสียที่ไม่อ่าน CD-ROM
- อาการ USB Port เสีย
- Boot Window ไม่ขึ้น
- อาการ Error Code ต่างๆ
- Bios เสีย


นอกจากนี้ทางร้านมีบริการให้คำปรึกษา และประเมิณค่าใช้จ่าย ก่อนส่งซ่อมกับเรา